Multirisc Pime

Protegeix el teu negoci de la manera més senzilla.

T’oferim protecció per a la teva empresa amb l’objectiu que puguis fer front a eventualitats derivades de l’exercici de la teva activitat. Aquesta assegurança incorpora una àmplia varietat de garanties per protegir la teva inversió més valuosa: la teva empresa.

Informació Previa

Tot per a la teva PIME

La millor eina per a la teva empresa. Una assegurança molt completa perquè només et preocupis del que és realment important, fer créixer el teu negoci.

Flexibilitat

Una assegurança que permet adaptar-se a les necessitats i tipologia del teu negoci. La teva empresa és única, la teva assegurança també.

 

Cobertures
 • Per la seva condició de propietari o arrendatari de béns immobles destinats al desenvolupament de l’activitat.
 • Per la propietat o tinença de xarxes i instal·lacions d’aigua, gas o electricitat.
 • Per la realització de treballs fora de l’empresa.
 • Per la presència ocasional de persones en els seus recintes.
 • Per les operacions de càrrega, descàrrega, transport i distribució de mercaderies.
 • Pel treball de maquinària o utillatge industrial.
 • Per accions o omissions negligents dels empleats.
 • Pels danys que els productes o serveis ocasionin després de la seva entrega.
 • Per reclamacions contra directius i administradors, derivades de l’exercici dels seus càrrecs.
Alguna cosa més?

L’assegurança de responsabilitat civil cobreix la sostracció de dades?

Per a això hi ha assegurances específiques, dirigits a empreses que desenvolupen tot o part del seu negoci en línia. Aquestes empreses estan exposades a errades o atacs informàtics que permetrien la sostracció de dades dels seus clients, proveïdors o empleats. Les ciberassegurances responen de les seves conseqüències davant tercers, a més de pagar els costos que comporti la restitució del sistema a la situació prèvia a l’incident. Abans de subscriure’ls, les asseguradores solen fer una auditoria informàtica al client, per tal de detectar potencials factors de risc.

I els danys mediambientals?

Com amb els anteriors: hi ha assegurances específiques per a la contaminació directament atribuïble a l’empresa, sempre que es produeixi de forma accidental; és a dir, no intencionada ni consentida.També oferim la responsabilitat civil mediambiental gradual no accidental a fi d’assegurar la responsabilitat que algunes empreses per la seva activitat i en compliment de la llei tenen l’obligació de garantir. Inclou la reparació dels danys materials, així com la reposició de fauna i flora i el restabliment de les condicions necessàries per a la seva vida i reproducció.

Per a què serveixen les assegurances multiriscos?

Són equiparables a les assegurances multiriscos de la llar i cobreixen una extensa relació d’imprevistos que poden perjudicar la integritat de les instal·lacions o el normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa. Entre ells:

 • Incendi, llamp o explosió.

 • Fenòmens atmosfèrics (pluja, calamarsa, neu, vent).

 • Inundacions.

 • Vessaments, filtracions i escapaments.

 • Corrientes elèctriques anormals, curtcircuits.

 • Trencament fortuït de vidres, marbres, pisa sanitària, rètols.

 • Robatori, espoliació i desperfectes en el negoci.

 • Actes vandàlics.

 • Desplaçament de béns a un altre lloc del territori espanyol per a la seva reparació, manteniment o exposició.

 • Desallotjament provisional forçós de les instal·lacions.

És habitual que, com el seu propi nom suggereix, l’assegurança multirisc sigui extensiu també a la responsabilitat civil, als danys a tercers per sostracció de dades i als danys mediambientals, i que ofereixi cobertures a la mesura de les necessitats de cada client.

Què passa si, a causa d’alguna d’aquestes incidències, l’empresa ha de suspendre la seva activitat durant un temps?

Hi ha asseguradores que fins i tot garanteixen els beneficis i/o despeses permanents en cas que la producció quedi paralitzada com a conseqüència d’alguns sinistres coberts (incendi, danys per aigua). Lògicament, aquest tipus de cobertures comporten una prima més alta.

Convé reduir els capitals assegurats per pagar menys?

És una possibilitat, però poc recomanable. L’estalvi a curt termini, en aquest com en tants uns altres casos, pot sortir car a la llarga. Els experts aconsellen declarar tot el contingut (maquinària, mobiliari, primeres matèries, productes acabats, béns) perquè, si s’escau un sinistre, l’asseguradora ajudi a tornar a l’activitat amb el menor perjudici i durant el període més breu de temps.

Es poden assegurar els vehicles de l’empresa?

Sí, clar, com a qualsevol altre vehicle, a través de les assegurances d’automòbil que existeixen en el mercat i amb les cobertures habituals.

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Ir arriba
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?