Embarcacions

Que res t’ancli a terra.

sea, boat, water

Posem a la teva disposició la nostra assegurança per a embarcacions d’esbarjo. És una assegurança molt completa i flexible que et permet navegar amb tranquil·litat.

Informació Previa
Cobertures

La nostra assegurança d’embarcacions et garanteix el pagament de totes les indemnitzacions que marca la llei per la responsabilitat civil derivada d’imprevistos en què poden incórrer tant el navilier, el propietari o els que, degudament autoritzats, patronegin l’embarcació. 

Es tracta d’una assegurança de responsabilitat obligatòria davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir en el mar, per fer front als danys ocasionats a tercers, tant materials com personals. 

Ens ocupem, a més, de la teva defensa penal, inclòs el pagament de les costes judicials i extrajudicials relatives a la defensa i a la gestió del sinistre, així com de les possibles fiances. 

Aquesta protecció inclou, a més, l’embarcació auxiliar, si la tens o si practiques l’esquí aquàtic. 

Ens encarregarem de reclamar els danys que un tercer pugui ocasionar-te per fets derivats de l’ús de l’embarcació assegurada, tant de forma amistosa com judicial. 

Contractant aquesta garantia opcional, ampliem els límits d’indemnització previstos per la llei, eliminant sublímits per danys personals o materials. A més, t’oferim cobertura pels danys causats per l’embarcació durant la seva reparació o permanència inactiva en terra. 

Amb aquesta extensió de l’assegurança d’embarcacions d’esbarjo queden garantits els danys que pugui tenir l’embarcació durant la navegació, durant les operacions d’avarada o posada en sec, a terra i durant el transport per carretera o ferrocarril, i tot això incloent-hi la responsabilitat civil obligatòria de l’embarcació auxiliar, si n’hi ha. 

T’oferim la possibilitat de contractar aquesta garantia segons les condicions nàutiques espanyoles o les condicions angleses (Institute Yacht Clauses). 

Alguna cosa més?

La nostra assegurança d’embarcacions està dirigida als propietaris de iots i embarcacions d’esplai que necessiten una assegurança que respongui a totes les indemnitzacions que siguin conseqüència dels danys provocats a tercers. També està dirigida als propietaris que volen tenir protecció i garanties superiors, ja que poden completar l’assegurança amb qualsevol de les cobertures addicionals que oferim.

En contractar l’assegurança de vaixell d’esbarjo amb aquesta garantia opcional protegiràs la teva embarcació dels danys que pugui tenir tant a l’aigua com a terra com a conseqüència de:

  • Durant la navegació o estada a l’aigua: col·lisió o abordatge, cop o xoc amb objectes fixos o flotants, varada o embarrancada, enfonsament o naufragi, cop de mar o a conseqüència de temporal, per incendi, pirateria, terratrèmols o sismes submarins.
  • Durant la permanència en terra, queden inclosos els danys a conseqüència d’incendi o explosió mentre estigui en garatges, hangars o similars, així com els danys provocats per bolcada, xoc i operacions de càrrega i descàrrega durant el transport per via terrestre.
  • A més, estan coberts els danys durant operacions d’avarada o posada en sec, sempre que siguin realitzades per personal qualificat.

 

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?