Avaria Maquinària

Assegura les teves eines de treball.

Amb l’assegurança de maquinària i equips electrònics tindràs assegurada la maquinària, instal·lacions o equips de la teva empresa que estiguin treballant a l’interior del recinte o espai en què es fa l’activitat.

Informació Previa

Flexible

Independentment de la maquinària, els equips o els dispositius que es facin servir a la teva empresa, la nostra assegurança per a avaries d’equips electrònics podrà oferir-te tota la protecció que necessites adaptada a les teves particularitats.

Tot en una única assegurança.

Per a la teva major comoditat, podràs gaudir d’una protecció per a totes les màquines i equipaments de la teva empresa contractant només una única assegurança.

Adaptat

Perquè cada empresa és única, l’assegurança d’avaria maquinària i equips electrònics et permet adaptar-la a l’activitat econòmica de la teva companyia.

Més que riscos comuns

Podràs configurar la teva assegurança perquè, a més dels riscos comuns que puguin afectar la teva maquinària i equips electrònics, aquests també estiguin protegits davant vessaments de líquids, etc.

Cobertures

Aquesta modalitat està especialment pensada per a maquinària fixa de producció i cobreix els danys accidentals originats per causes inherents al funcionament de la mateixa maquinària, com ara:

  • Errors de disseny, càlcul o muntatge
  • Defectes de material o mà d’obra
  • Fallades elèctriques
  • Danys per la mala gestió, imperícia o negligència d’empleats
  • Fallades en dispositius de regulació o de seguretat

Aquesta modalitat, dissenyada especialment per a maquinària mòbil, et protegeix davant d’accidents aliens al funcionament de la maquinària. Parlem de:

  • Danys per incendi, explosió o caiguda d’un llamp
  • Els provocats per un cop accidental, una bolcada o per un xoc o col·lisió amb un altre element
  • Els relacionats amb la inestabilitat del terreny en patir un enfonsament, corriment de terres o despreniment de roques
  • Els ocasionats per fenòmens de la naturalesa, com tempesta, calamarsa o gelada, sempre que no estiguin coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances

La nostra cobertura més completa, indicada principalment per a la maquinària fixa industrial que necessitis protegir de tots els danys, ja que combina les garanties d’avaries internes i danys externs en una única modalitat.

L‘Assegurança d’avaria de maquinària, en qualsevol de les seves modalitats, et protegeix davant de danys derivats d’esdeveniments extraordinaris (fenòmens de la naturalesa i riscos politicosocials) esdeveinguts a Espanya. El Consorci de Compensació d’Assegurances et proporciona la cobertura, d’acord amb la seva normativa legal.

Alguna cosa més?

L’assegurança Avaria de maquinària  va dirigida a empreses i professionals l’activitat professional de les quals requereixi l’ús de maquinària industrial.

Aquesta assegurança garanteix el cobrament d’una indemnització per reparació o substitució de la maquinària assegurada, pal·liant així les pèrdues que una avaria pugui ocasionar al teu negoci. L’assegurança també proporciona protecció econòmica davant tercers interessats: és el cas de les entitats financeres que et van ajudar a adquirir la teva maquinària.

En funció de la modalitat de contractació escollida, aquesta assegurança garanteix el cobrament d’una indemnització per danys interns o externs. A més, hi ha la possibilitat de contractar una modalitat que els cobreixi tots dos.

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?