Responsabilitat Civil per Empreses

La millor solució a totes les teves preocupacions.

Amb les assegurances de responsabilitat civil per a empreses, en qualsevol de les seves modalitats, garanteixes la tranquil·litat que necessites per desenvolupar la teva activitat o el teu negoci davant de qualsevol imprevist que impliqui el pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers, així com assegurar les despeses derivades de la teva defensa jurídica com a conseqüència d’un dany amb responsabilitat civil.

Informació Previa

Per a cada activitat

Disposem de diferents modalitats d’assegurança de responsabilitat civil perquè puguis triar la que millor s’adapti a la teva activitat professional.

Protecció completa

Com la teva asseguradora de responsabilitat civil, garantim des de les possibles indemnitzacions reclamades per tercers fins a les despeses judicials i de defensa dels teus interessos.

Cobertures

Contractant l’assegurança de responsabilitat civil professional tindràs coberts els danys personals i els perjudicis econòmics causats involuntàriament a tercers, amb motiu de la teva activitat professional o durant el desenvolupament d’aquesta. 

 • Danys a expedients: Perjudicis materials que puguin patir els expedients i documents que es trobin en poder teu.
 • Locals arrendats: Danys a immobles arrendats com a conseqüència dels riscos d’incendi i dels definits habitualment com a complementaris. 
 • Béns d’empleats: Danys causats a aquells béns que siguin de propietat del teu personal assalariat. 
 • Sancions per l’incompliment de la LOPD:  Es garanteix el pagament de les quantitats que estiguis legalment obligat a pagar en cas d’una sanció imposada per l’Agència de Protecció de Dades per infracció de la LOPD. 
 • Treballs en països de la Unió Europea: Possibilitat d’ampliar la cobertura de Responsabilitat civil professional a la teva activitat realitzada en països de la Unió Europea. 
 • Responsabilitat civil d’explotació: Danys materials, personals i els seus perjudicis econòmics causats a tercers derivats de la titularitat dels locals i despatxos destinats a la seva activitat professional. 
 • Responsabilitat civil patronal: Reclamacions que puguin adreçar-te els teus treballadors o els drethavents d’aquests, pels danys i perjudicis derivats d’accidents de treball. 
 • Defensa penal i reclamació de danys: Defensa penal, reclamació de danys, drets relatius al local, contracte de serveis, contractes sobre coses mobles, etc. La gamma més àmplia de cobertures relatives a defensa jurídica i reclamació. 
 • Reclamació d’honoraris professionals: Demanda amistosa o judicial d’aquells honoraris generats en l’exercici de la teva activitat professional i que hagin estat impagats. 
 • Renda per inhabilitació professional: Pagament d’un subsidi mensual compensatori dels ingressos nets no rebuts durant el període en què estiguis inhabilitat professionalment 
Alguna cosa més?

La nostra assegurança de responsabilitat professional està especialment pensada per a aquells professionals que desenvolupin la seva tasca en alguna d’aquestes activitats:

 • Sanitat: facultatius amb titulació superior, especialitats mixtes i amb intervenció quirúrgica o sense, no facultatius amb titulació mitjana, personal no titulat, centres sanitaris i altres activitats relacionades amb la sanitat.  
 • Veterinària: professionals amb titulació i centres veterinaris.  
 • Ensenyament: docents i centres d’ensenyament.  
 • Assessorament, mediació o representació: professionals del dret i altres disciplines. 
 • Enginyeries: exercici lliure de la professió depenent de l’empresa privada, pública o de l’Administració i oficines tècniques.

Aquesta cobertura opcional consisteix en una compensació econòmica que podràs rebre en cas d’inhabilitació professional motivada per una sentència ferma per fets produïts durant l’acompliment del teu exercici professional i durant la vigència de l’assegurança.

Aquesta compensació serà prestada en forma de subsidi mensual compensatori dels ingressos nets no rebuts durant el període en el qual estiguis inhabilitat professionalment.

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?