Serveis

Des d’Amfer disposem d’una amplia oferta d’assegurances per Particulars, Empreses i Tècnics.

Tenim el producte

Perfecte per tú

Volem fer el teu dia a dia més fàcil, perquè puguis fer-te càrrec del què és realment important per tu i qui t’envolta.

Preguntes més habituals

Abans de contractar

Tenim la resposta als teus dubtes.

Sense documentació del vehicle és impossible realitzar l’assegurança, però aquest és el menor ara mateix dels problemes, perquè abans de res caldria legalitzar la situació del cotxe. El seu primer pas seria el d’obtenir una nova fitxa tècnica, i per a això necessitaràs la presentació d’algun tipus de document que acrediti la propietat del vehicle. Si s’aconsegueixen aquests documents, hauries de presentar-los en trànsit, acompanyats del justificant de l’impost de transmissions patrimonials, i sol·licitar un imprès de matriculació. Una vegada disposi de matrícula i amb la nova fitxa tècnica, ja gairebé podria circular, però encara seria necessari que obtingués el permís de circulació en Trànsit amb la documentació anterior. Ara sí ja podria contractar l’assegurança. Però per a poder circular encara haurà d’abonar al seu ajuntament l’impost de circulació i realitzar la ITV corresponent.

Els terminis per a comunicar la no renovació del contracte d’assegurança estan fixats per llei, i tant companyia com assegurat tenen l’obligació de respectar-los, per a l’assegurat aquest termini és d’un mes, és a dir, el client ha d’avisar-nos com a mínim un mes abans de la renovació per a no renovar l’assegurança. Per a la companyia aquest termini és superior, és de 2 mesos, és a dir la companyia té l’obligació de comunicar al client com a mínim abans de 2 mesos que no li renovarà la pòlissa. En cas que es tracti d’una baixa i no una renovació, el client ha de justificar aquesta baixa, ja sigui amb el contracte de compra i venda del vehicle o el certificat de baixa de trànsit, és aquest cas no existeix un termini mínim de comunicació, ja que la baixa de l’assegurança es produirà en el moment que es produeix la venda o la baixa del vehicle en trànsit.

Per a poder realitzar modificacions en el seu contracte d’assegurança és sempre necessari que aquests se sol·licitin per escrit, pot ser a través de mail o a través de Whatsapp. Aquesta notificació per escrit ha de contenir com a mínim el teu DNI, matrícula de la pòlissa que es modificarà, i les dades a modificar, tants els antic com els nous antics i els nous.

Quan enviem un cobrament i el banc ens retorna el rebut per qualsevol que sigui el motiu, enviem un SMS per a informar de la situació. El propi SMS ja conté les instruccions per a procedir a continuació i regularitzar així la situació de la pòlissa. De manera genèrica l’única cosa que ha de fer és realitzar una transferència de la quantitat indicada al número de compte indicat en el missatge, aquesta quantitat és la renovació de la seva pòlissa, no incloem despeses de gestió en el cobrament si és el client el que realitza l’ingrés. No oblidis quan facis la transferència posar la matrícula correcta del vehicle assegurat com a concepte de l’ingrés, perquè és l’única forma que puguem comprovar que aquest ingrés correspon a la pòlissa que aquestes pagant.

En cas de sinistre nosaltres valorem el seu vehicle a preu de mercat, és a dir, pel preu que un vehicle de les mateixes característiques, antiguitat i condicions pugui trobar-se en el mercat, en el moment del sinistre. Aquest valor l’establirà el perit de la companyia en funció del preu que tingui un altre igual en les mateixes condicions en el mercat en aquest moment concret.
Si el valor del vehicle supera el cost de la reparació se li repararà el vehicle, si per contra, el cost de la reparació supera el valor del vehicle, es declararà el “sinistre total” i se li indemnitzarà amb el valor establert pel perit, evidentment vostè podrà usar la indemnització per a reparar el vehicle, però ja per compte seu.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?