Accidents

Contracta-la i ves un pas per davant dels imprevistos.

Si ets dels que t’agrada viure tranquil, tenim l’assegurança d’accidents que tu i la teva família necessiteu.

Informació Previa

L’Assegurança d’Accidents Individual inclou la cobertura de mort per accident, incapacitat o invalidesa permanent o temporal, l’assistència sanitària per accident en centres concertats o el reemborsament de despeses en cas d’intervenció quirúrgica, entre d’altres.

Cobertures

La nostra Assegurança d’accidents personals et garanteix una indemnització com a conseqüència de la defunció de l’assegurat per causa directa d’un accident o de les seves seqüeles durant els dotze mesos posteriors.

Els beneficiaris d’aquesta assegurança, a més, poden rebre un avançament econòmic per fer front a les despeses derivades de la defunció com, per exemple, el sepeli. La quantitat d’aquest avançament serà del 10% del capital assegurat, amb un límit de 1.200 euros, i sense necessitat de cap justificació.

Aquesta garantia essencial de l’Assegurança d’accidents personals ofereix la percepció d’una indemnització tenint en compte el nivell de gravetat de les seqüeles derivades d’un accident que tingui sofert l’assegurat i recollides en el barem d’invalidesa. A més, hi ha la possibilitat d’ampliar els percentatges d’aquest barem contractant l’opció d’invalidesa progressiva, que augmenta els límits d’indemnització a percebre.

Si vols saber més sobres les cobertures d’aquesta assegurança utilitza el formulari de contacte per que t’informem per correu o telèfon.

 

Alguna cosa més?

L’assegurança d’Accidents Individuals va dirigida a qualsevol persona, tingui o no família i, especialment, als professionals autònoms els ingressos dels quals depenen directament de la seva capacitat per dur a terme la seva activitat professional.

Aquesta assegurança d’accidents et garanteix una indemnització davant un eventual accident que t’impedeixi fer vida normal, i minimitza així l’impacte econòmic que aquest accident pot ocasionar en el teu dia a dia.

 

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?