R.C/T.R Construcció

Treballa amb tranquil·litat

Hem dissenyat l’assegurança de responsabilitat civil de construcció perquè, contractant una única assegurança, estiguis protegit davant dels danys personals i materials que puguis causar a un tercer mentre fas una reforma o una instal·lació. Les persones de qui siguis responsable també hi estaran incloses.

Informació Previa

Diverses modalitats disponibles

Escull la que millor s’adapti a les teves necessitats segons la teva activitat (promotor, feines en immobles, obra pública, etc.), maquinària i risc temporal.

Protecció màxima en una única assegurança

Beneficia’t de la comoditat de tenir les cobertures de responsabilitat civil necessàries per al desenvolupament de la teva activitat de construcció.

Cobertures

Riscos convencionals
Garantim els danys originats per incendi, explosió, caiguda d’un llamp, robatori i espoliació, caiguda d’aeronaus, xoc de vehicles i impactes.

Fenòmens de la naturalesa
Aquesta cobertura et protegeix dels danys causats per fenòmens atmosfèrics i de la naturalesa com ara huracans, neu, gel, desglaç, pluja, tempestes, inundacion, allaus, terratrèmols, volcans o embats del mar sempre que tinguin un caràcter extraordinari en el lloc de les obres.

Riscos inherents a l’execució del muntatge
Garantim els danys originats per errors de disseny, defecte en els materials i mà d’obra durant l’execució de l’obra, quedant-ne exclòs l’error propi.

Garanties complementàries
Despeses diverses, entre les quals s’inclouen les de demolició i remoció de runa, d’extinció d’incendis, per hores extraordinàries o transports urgents
Danys soferts per béns diferents a l’obra, com ara equip o maquinària utilitzats per l’assegurat, o béns preexistents o propietats adjacents a l’obra
Fets de caràcter polític social, com ara vagues, motins i commoció civil
Responsabilitat civil extracontractual dels assegurats
Responsabilitat civil patronal i responsabilitat civil creuada
Danys soferts per l’obra durant el període de manteniment convingut després de la finalització
Cobertura Alop, emparant la Pèrdua de beneficis anticipada per retards en l’entrada en servei derivats de causes cobertes en el contracte d’assegurança

Alguna cosa més?

A qui va dirigida aquesta assegurança?
Aquesta assegurança està dirigida a constructors, contractistes i propietaris o promotors d’obres.

Per què necessito aquesta assegurança per a la meva empresa?
Aquesta assegurança garanteix la cobertura de les pèrdues o els danys soferts durant la construcció de l’obra assegurada.

És obligatori contractar una assegurança a tot risc per a la construcció?
Existeixen algunes assegurances relacionades amb la construcció que són obligatòries, com per exemple l’assegurança decennal o l’assegurança d’accident de conveni, altres que ho són en algunes comunitats autònomes, com la de responsabilitat civil professional, i altres que són voluntàries, com l’assegurança tot risc construcció.

Aquesta última, encara que no és obligatòria, sí que és molt recomanable en garantir les pèrdues i danys materials que puguin patir les obres de construcció d’edificis i altres d’enginyeria civil, tant en els treballs permanents com en els temporals realitzats i en curs de realització, així com en els materials a peu d’obra, per una causa accidental o imprevista.

Quina és la durada d’una assegurança a tot risc per a la construcció?
La vigència de l’assegurança ve determinada per la durada de la construcció. La cobertura de l’assegurança s’estén des de l’inici de les obres fins a la seva finalització i entrega al promotor/propietari (amb l’extensió del Certificat Final d’Obra i, si escau, la signatura de l’Acta de Recepció).

Si l’obra finalitza amb posterioritat a la data prevista, serà necessari sol·licitar a l’assegurador una pròrroga del contracte.

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?