R.C Decenal de Danys

Treballa amb tranquil·litat

L’assegurança decennal de danys materials a l’edificació cobreix durant 10 anys els danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que tinguin origen en els fonaments i l’estructura, o que els afectin, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

Informació Previa

Les causes del dany poden ser defectes de material o errors de projecte o d’execució.

El dany es manifesta en l’obra fonamental i compromet l’estabilitat de l’edifici.

Es garanteix el conjunt de l’edificació: fonaments, estructura, tancaments exteriors, obra secundària, equips, instal·lacions, etc.

Cobertures

Durant els deu primers anys des de la recepció, garantim la indemnització o reparació de danys en l’edifici que tinguin origen o afectin la cimentació o els elements estructurals, i que en comprometin la seguretat estructural.

Algunes de les causes que poden propiciar aquests danys serien:

  • Errors de disseny

  • Defectes de materials o mà d’obra defectuosa

  • Errades de cimentació o estructura

  • Incendi o explosió per vicis o defectes en les instal·lacions de l’edifici

Amplia l’assegurança en funció de les teves necessitats amb les garanties addicionals o extensions següents:

  • Béns preexistents, perquè disposis d’una protecció adequada en obres de rehabilitació, t’oferim la possibilitat d’emparar les parts de l’edifici que es conserven

  • Impermeabilització de cobertes, façanes i soterranis, fent-nos càrrec de restituir els danys per l’efecte de l’aigua durant els tres primers anys

  • Renúncia d’accions contra contractista, autors del projecte i direcció facultativa, a compte de l’assegurat.

  • Revaloració de capitals, perquè davant de pujades dels costos de construcció en una assegurança de deu anys, la indemnització sempre sigui l’adequada

Alguna cosa més?

A qui va dirigida aquesta assegurança?
L’assegurança Decennal està fonamentalment dirigida a empreses promotores immobiliàries i a empreses constructores.

Per què aquesta assegurança és necessària per a la meva empresa?

La contractació d’aquest tipus d’assegurança és obligatòria per Llei per poder inscriure en el Registre de la Propietat qualsevol immoble dedicat a habitatge. Això és així tant en l’edificació de nova planta com en la rehabilitació d’edificis d’habitatges construïts amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

A més, i encara que no sigui obligatori per llei, t’oferim la possibilitat d’assegurar edificació no residencial, com seria el cas d’edificis d’oficines i locals comercials, hotels, pàrquings, edificis culturals i administratius o hospitals per exemple, així com projectes de rehabilitació. Gràcies a la nostra protecció, els teus projectes comptaran amb un afegit extra de qualitat i seguretat.

Fins a quin punt queda garantit l’edifici assegurat?
Aquesta assegurança té en compte la integritat de l’edifici durant un període de deu anys una vegada acceptada l’obra. Es garanteix la cobertura dels danys materials causats a l’edifici per vici o per defectes d’origen o que afectin els fonaments i estructura, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

Contacta amb nosaltres:

=
Especifiqueu quin tipus d'assegurança busqueu, per quants membres etc....
Desplaça cap amunt
Scroll to Top
Obrir xat
¿En qué podem ajudar-te?
Hola,
¿Necessites un cop de má?